(placeholder)

Trafikalt grunnkurs:

Kurset må gjennomføres før du kan starte øvingskjøring privat, eller ved trafikkskole. Kurset går over fire kvelder + mørkekjøringsdemonstrasjon(1 kveld i perioeden 1. November - 15. Mars).

Sikring av barn og utstyr i

bil er en del av vår kursvirksomhet. Kursene holdes av våre dyktige kjørelærere.

Kolisjonstest er en av de tilbudene Frisk har. Her får eleven føle hva en kollisjon i 10 km/t innebærer.

PÅMELDING: SEND NAVN, TELEFONNUMMER OG HVILKET KURS TIL:  fronning@bbnett.no

KURSPLAN 2019


Trafikalt grunnkurs.

Trafikalt grunnkurs. 24/3 - 2020  kl. 16:00. Se info hovedside.

Trafikalt grunnkurs. 26/5 - 2020  kl. 16:00.

Mopedkurs.

Mopedkurs 27/5 - 2020               kl. 17:00.