(placeholder)
(placeholder)

Opplæring for klasse B:

Trinn 1:

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring. Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvelseskjøre


Trafikalt grunnkurs (obligatorisk før all øvingskjøring påbegynnes):

• 10 timer teori, 3-4 samlinger.

• 4 timer førstehjelp.

• 3 timer mørkekjøring. (Gjennomføres i perioden 20. oktober -15.mars)

Etter fylte 25 år kan du starte øvelseskjøring uten å gjennomføre trafikalt grunnkurs. Men du må ha gjennomført og dokumentert obligatorisk førtehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon

Trinn 2:

Kjøreteknisk trening

Kjøretimer etter individuelt behov, en trinnvurdering er obligatorisk. Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal kunne beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, dvs. igangsetting, stans, gire, styre, bremse, vende, parkere, rygge og utføre sikkerhetskontroll av kjøretøy. På slutten av trinn 2 gjennomføres en trinnvurdering (obligatorisk)

Trinn 3:

Trafikal trening

Eleven skal ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring trinn 4. Dvs. at eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig, samt vurdere sin egen kjørekompetanse til å kjøre bil i trafikk. Timeantallet vil være individuelt. På slutten av trinn 3 gjennomføres sikkerhetskurs på bane (glattkjøring), og 1 trinnvurdering (obligatorisk).


Trinn 4:

13 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Hensikten med sikkerhetskurset er at eleven gjennom opplevelse og erfaring skal videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Ifølge mål for trinn 4 skal ”Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forhåndsrgler, og til å samarbeide i trafikken."


Kurset har følgende temaer:

• 2 timer innledende teori.

• 5 timer landevegskjøring og forbikjøring.

• 1 time teori + 3 timer praktisk kjøring i variert miljø.

• 2 timer refleksjon og oppsummering.


Mørkekjøringskurs:

• Obligatorisk mellom 1 November og 15 Mars. (Gjennomføres i forbindelse med trafikalt grunnkurs, eller senest 1.mars året etter bestått førerprøve.)

• Kurset er på 3 timer.


Førerprøven:

Avlegges sammen med en sensor fra statens vegvesen. Gjennomføres vanligvis med den skolebilen du er vant med fra kjøreskolen (bilen må ha ekstra pedaler, ekstra utvendige/innvendige speiler). Førerprøvens varighet er inntil 75 min.


(placeholder)
(placeholder)

KLASSE B

KLASSE BE

Opplæring for klasse BE:

Trinn 1


* Krav til trinn 1 er at du har førerkort på bil.
Trinn:2


     *     På dette trinnet skal du lære deg å bruke bil med

   tilhenger rent kjøreteknisk, til og frakobling av,

   rygging med tilhenger og å gjennomføre

   sikkerhetskontroll.

     *     Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering.

   Må gjennomføres før start på trinn.

Trinn 3:


     *     På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig

   med bil og tilhenger i variert trafikk og terreng.

     *     Du skal lære å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk.

   Ha en god trafikal samhandling med andre trafikanter.  

   Kunne vurdere risikoforhold ved valg av ulike snu

   metoder.

     *     Trinn 3 avslutts med en obligatorisk trinnvurdering.

   Må gjennomføres før start på trinn 4.


Trinn 4:


* Sikkerhetskurs på veg (obligatorisk).

     *     Min 3 x 45 min hvor innhold er planlegging av kjøring,

  varierende kjøreforhold, vurdere / sette ord på sin egen

  kjøring, samt mulighet for utvikling.


Lastsikringskurs


     *     Eleven skal gjennomføre et kurs i sikring og merking av

   last (2  x 45 min). Gjennomføres i

   våre lokaler med en time teori + en time praksis /  

   demonstrasjon.

     *     Lastsikring kan gjennomføres når som helst i

   opplæringa.


Praktisk prøve:


     *     Klasse B kode 96: Ingen prøve. Må til Statens vegvesen

  for å bytte førerkort etter gjennomført opplæring.

     *     Klasse BE:   Bestille og gjennomføre en praktisk prøve

  hos Statens vegvesen etter gjennomført opplæring.


KLASSE A1 / A2 / A

Opplæring klasse A1-A2-A


Trinn 1:


Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring. Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvelseskjøre


Trafikalt grunnkurs (obligatorisk før all øvingskjøring påbegynnes):


• 10 timer teori, 3-4 samlinger.• 4 timer førstehjelp.• 3 timer mørkekjøring. ( Gjennomføres i perioden 20 okt-15.mars) Etter fylte 25 år kan du starte øvelseskjøring uten å gjennomføre trafikalt grunnkurs. Men du må ha gjennomført og dokumentert obligatorisk førtehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon


Trinn 2:

Kjøreteknisk kompetanse.


Før du kan starte med kjøreopplæring er det obligatorisk med 3 timer teoriundervisning rundt temaene motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring.


Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal kunne beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, dvs. igangsetting, stans, styre, bremse, vende, parkere, og utføre sikkerhetskontroll av kjøretøy. På slutten av trinn 2 gjennomføres en trinnvurdering for å vurdere om nivået er godt nok til å starte på neste trinn.


Trinn 3:

Trafikal kompetanse


Eleven skal ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4. Dvs. at eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig, samt vurdere sin egen kjørekompetanse til å kjøre motorsykkel i trafikk. Med unntak av klasse A1 så er det obligatorisk med et sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på 4 timer. På slutten av trinn 3 gjennomføres en trinnvurdering for å vurdere om nivået er godt nok til å starte på neste trinn.

Trinn 4:

Sikkerhetskurs på vei.


Eleven skal på dette trinnet kunne kjøre selvstendig i et variert trafikkmiljø.Eleven skal også kunne kjøre motorsykkel i samsvar med hovedmålet for opplæringen.I klasse A1 er det satt av 4 timer undervisning. I klasse A2 er det satt av 5 timer undervisning, og i klasse A er det satt av 8 timer undervisning.Felles for klassene er at elevene skal planlegge turen i forkant, samt ha en form for avsluttende samtale når den er gjennomført.

Førerprøven:


Den består av både en teoretisk del og en praktisk del. Teorieksamen gjennomføres på Statens vegvesen. Deretter kan den praktiske prøven gjennomføres på trafikkstasjonen.Når begge deler er bestått vil du få ditt førerkort.


Opplæring klasse M146:


Trinn 1:


Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring. Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvelseskjøre


Trafikalt grunnkurs (obligatorisk før all øvingskjøring påbegynnes):


• 10 timer teori, 3-4 samlinger.• 4 timer førstehjelp.• 3 timer mørkekjøring. ( Gjennomføres i perioden 20 okt-15.mars) Etter fylte 25 år kan du starte øvelseskjøring uten å gjennomføre trafikalt grunnkurs. Men du må ha gjennomført og dokumentert obligatorisk førtehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon


Trinn 2:

Kjøreteknisk kompetanse.

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.Det er satt av minimum 4 timer undervisning til dette. Eleven skal kunne beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, dvs. igangsetting, stans, styre, bremse, vende, parkere, og utføre sikkerhetskontroll av kjøretøy. På slutten av trinn 2 gjennomføres en trinnvurderingsamtale for å vurdere om nivået er godt nok til å starte på neste trinn.


Trinn 3:

Trafikal kompetanse

Eleven skal ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring trinn 4. Dvs. at eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig, samt vurdere sin egen kjørekompetanse til å kjøre moped i trafikk. Det er satt av minimum 6 timer undervisning på dette trinnet. På slutten av trinn 3 gjennomføres en trinnvurderingsamtale for å vurdere om nivået er godt nok til å starte på neste trinn.


Trinn 4:

Avsluttende opplæring

Trinn 4 skal være avsluttet før teoriprøven ved en trafikkstasjon kan avlegges.Undervisningen i trinn 4 består av minst 4 timers undervisning.3 timer er kjøring, mens 1 time benyttes til å planlegge kjøringen samt samtale med elever og lærer etter at turen er gjennomført.


Førerprøven:

Etter at all opplæring er gjennomført,skal du ta teorieksamen hos Statens vegvesen.Det er ikke oppkjøring for kl. M 146.Du vil ved bestå.tt prøve ,få førerkortet. Vær godt forberedt for prøven er utfordrende


KLASSE M 146